The republican scientific-practical expert advice seminar || O‘zbek tilini chuqur o‘rgatish muammolariga bag‘ishlangan ilmiy-nazariy adabiyotlar, metodik qo‘llanmalar va lug‘atlar yaratish bo‘yicha o‘tkazilgan respublika ilmiy-amaliy seminari

On September 15 of this year, scientific-practical expert advice seminar session was organized in collaboration with the Fund for the […]